ستافێ کاری
Feb. 29, 2024, 11 a.m.

ستافێ سه‌نته‌رێ CDC


                احمد خيرالدين علي
              احمد خيرالدين علي رێڤه‌به‌ر
احمد خيرالدين علي رێڤه‌به‌ر Ahmed.khairadeen@uod.ac Full Profile
آواز محمد عمر ريكخةر و كاركيري
آواز محمد عمر ريكخةر و كاركيري aawaz29@yahoo.com Full Profile

                هجران احمد سيتو
              هجران احمد سيتو ژمێریار
هجران احمد سيتو ژمێریار Full Profile