دەستبێک
Aug. 29, 2016, 11:44 a.m.

      رێڤەبەریا تەندروستی وسەلامەتی ژڤان بەشان پێک دهێت

 1. بەشێ ئاڤاهی و بەشێن نافخویی و ژینگەهـ
 2. بەشێ سیکیورتی یا کیمیاوی ولابورێن زانستی
 3. بەشێ کافیتریا وخارنگەها 
 4.  بەشێ کارگێری وخویەتی

ل هەر کولیژەک ورێڤەری وسەنتەرەکێ زانکویی نوینەرەکێ رێڤەبەریا تەندورستی و سولامەتی هەیه .

 هەر بەشەکی رێفەبەریێ جودا جودا وهندەک جاران ژی پێکێڤە کارێ خو ئەنجام ددەن و بڤی رەنگێ ل خاری دیار کری .

  

1- بەشێ ئاڤاهی و بەشێن نافخویی و ژینگەهـ 

ئەڤ بەشە بەردەوام بڤان کارێن ل خارێ رادبیت 

 • دابەشکرن وگەهاندنا رێنمایی  وشیرەت وپێزانین وئاموژگارێین تەندورستی وسەلامەتی بو هەمی ماموستا وقوتابی وفەرمانبەر و کارمەندێن کارێ وان پێڤە گرێدای .
 • سالێ ب کێماسی دوو جاران سەرەدانا ئاڤاهی وبەشێن نافخویی دکەن و چاڤدێریا تەندروستی و سەلامەتیا ئاڤاهیا وژینگەهـ  و ئەو مروڤێن تێدا کار دکەن وشییرەت وئاموژگاریان ددەنێ .
 • ل دەست پێکا سالا خاندنی هەر کیماسی وگلەییەک  هەبیت لسنورێ چالاکیێن خو کوم دکەن و ب نوسراو ددەنە کولیژێو سەروکاتیا زانکویێ و وێنەکی ددەنە  رێڤەبەریا تەندورستی وسەلامەتی  ل وەزەارتا خاندنا بلند ژبو ئاگاداربون وجارەسەرکرن.
 • ل نیڤا سالا خاندنێ ژی جارەکا دیتر هەر کێماسی وگازندەک هەبیت جارەکا دیتر ددەنە جهێن پەیوەندیدار ژبو چارەسەرکرنی
 • ل دوماهیا سالێ ژی هەمی کاروچالاکی وگازندێن هەین وکێماسیێن جارەسەرنەبوین و چارەسەر ژی بوین جارەکادیتر ددەنە 

    2- سەروکاتیێ وکولیژو وەزارەتێ ژبو ئاگاداربون .

 • حەفتێ جارەکی دناف کەمبا زانکویێ وکولیژێن فیتەرنەری وچاندنێ دا تیمێن ڤی بەشی چاڤدێریا ئاڤاهیان و باخجە وجادە    دکەن وهەر کێماسیەک یان خەلەتیەک ببینن ئاگاداریا جهێن پەیوەندیدار ل زانکویی دکەن ژبو چارەسەرکرن .
 • ئەڤە ژبلی حالەتێن ژنشکەکێڤە دێنە بێش یەکسەر تیمێن ڤی بەشی لوی جهی ئامادە دبن ویا پێتڤی کو ب ڤی بەشیڤە       گرێدای بیت دکەن .
 • هەر وەسا ڤی بەشی پەیوەندی دگەل هەر کولیژەک ورێڤەبەریەکێ هەیە بریکا نوینەرێن رێڤەبەریێ بو گەهاندن و ئاگاداربون لسەر         رەوشا ئاڤاهی وژینگەها وی جهی لێ کار دکەن .       
 • لە هەر نویژەنکرن وئاڤاکرنەک و کرێ کرنەکێ دا ژی نوینەرێ ڤی بەشی بەشدارە ژبو پێدانا شیرەتان ورێنمایان .

2 - بەشێ سیکیورتی یا کیمیاوی ولابورێن زانستی

ئەڤ بەشە بڤان کارێن خاری دیاركری رادبیت .

 • دابەشکرنا وگەهاندتا رێنمایی وبەلاڤوک وشیرەتێن زانستی لدور تەندروستی وسەلامەتی وخوپاراستنا ژ هەمی  ماددیێن  کیمیاوی و ژە هراوی لوان کولیژو سەنتەرێن لابورێن زانستی لێ هەین .
 • هەر حەفتیەکێ جارەکێ ب کێماسی تیمێن ڤی بەشی سەرەدانا لابوران لکولیژێن لابور هەین دکەن و ئاگاداربن لسەر کێماسی و    گازندێن وان وب نوسراو ددەین جهێن پەیوەندیدار ل زانکویێ وێنەکی ژی ددەین رێڤەبەریا تەندروستی وسەلامەتی   ل وەزەارتا    خاندنا بلند 
 • لی گەر حالەتەکێ چاڤە رێ نەکری بێتە بێش یەکسەر تیمێن ڤی بەشی لوی جهی ئامادەدبن و رابورتەکی بەرهەڤ دکەن و ددەینە       جهێن پەیوندیدار ل زانکویێ و وێنەکی ژی ددەینە  وەزارتا   خاندنا ب.                                                                                    
 • بێدانا شیرەت ورێنمایێن گونجای ژ لایی نوینەرێ ڤی بەشی ڤە لدەمێ هەر ئاڤاکرن ونویژەنکرنەکا لابوران بێتەکرن ل هەر  کولیژەک     وسەنتەرەکی ل زانکویی .
 • ل دوماهیا سالی ژی هەمی کاروچالاکی ژ کێماسی وباشیان ددەینە جهێن پەیوەندیدار ل زانکویی وهەر وەسا وەزارەتێ ژی  ژبو ئاگاداربونێ لسەر .
 • هەر وەسا هەماهەنگی یا هەی دگەل نوینەرێ  تەندورستی ل کولیژو رێڤەبەریان .

 3-  بەشێ کافیتریا وخارنگەها 

   ئەڤ بەشە بڤان کارێن لخارێ دیاركری رادبیت .

 • دابەشکرن وگەهاندنا پوستەر و  رێنمایی وشیرەتان یێن پاقژیێ بو کافیتریا وخارنگەها ل هەر کولیژو سەنتەرو ریفەبەریا لێ هەین.
 • ب کێماسی حەفتیەکێ جارەکێ تیمێن ڤی بەشی سەرەدانا خارنگەها و کافیتریا دکەن ولسەر هەر کێماسی وگازندە وپاقژی وبهایێن   کەل وبەل وماوی بسەرڤەجونا کەل وبەلان دراوستن وجهێن پەیوەندیدار ل زانکویێ پێ ئاگادار دکەن  و وێنەکێ ژی ددەینە  وەزارتا   خاندنێن  بلند .
 • نوینەری ڤی بەشی یی بەشدارە ب کرێدانا کافیتریا وخارنگەهادا وێنمایی وشیرەتێن گونجای ددەنە لیژنێ وکەسین     داخازا کرێگرتنا کافیتریا دکەن .
 • ڤی بەشی پەیوەندیەکا بەردەوام واتە روژانە دگەل نوینەرێ تەندورستی و سەلامەتی هەیە لهەر کولیژو رێڤەبەریەکێ       ئەڤ بەشە ئاگاداره لسەر رەوشا کافیتریا وخارنگەها .
 • لدوماهیا سالێ ئەڤ بەشە رابورتێن خو ئامادە دکەن ژ کێماسی وباشیان و ددەین وجهێن پەیوەندیدار ل زانکویێ  و ێنەکی ددەینە وەزارەتا   خاندنێن  بلند ژبو سود ژی وەگرتن بو سالا ب دیڤدا .
 • زێدەباری کاری وان یێ بەردەوام هەر حالەتەکێ نەخازیار بێتە بێش تیمێن ڤی بەشی لوی جهی یەکسەر ئامادەدبن ژبو چارەسەریا  بابەتی .

4-  بەشێ کارگێری وخویەتی 

ئەڤ بەشە بڤان کارێن لخاری دیاركری رادبیت . 

 • کارێ روژانە یێ کارگیری .
 • دروست کرنا رابورتێن ژ بەشان دێن وبلند کرنا وان بو جهین پەیوەندیدار .
 • بەرهەڤکرنا گوتنا وانێن تەندورستی وسەلامەتی ل کولیژو رێڤەبەریان .
 • شکرنا پوستەر و رێنمایی و بەلاڤوکا یێن تەندورستی وسەلامەتی لسەر بەشین رێڤەبەرین داکو لسەر کولیژو رێفەبەریێن          زانکویێ دابەش بکەن .
 • بەرهەڤکرنا سمینار و بێشانگەهێن گرێدای ب تەندروستی وسەلامەتی ڤە .
 • بەرهەڤکرنا خولێن روشنبیری یێن تەندورستی وسەلامەتی .
 • ەرهەفکرنا خولێن هەوار هاتنێ وبەرگریا شارستانی بو ماموستا وفەرمانبەر و قوتابیان لسنورێ زانکویا دهوک