ستافێ ئەکادیمی

                    هوار خلیل طاهر
هوار خلیل طاهر
ماموستا