ستافێ کارى

ستافێ کارى

د.خەلیل مستەفا ئۆسمان رێڤه‌به‌ر
د.خەلیل مستەفا ئۆسمان رێڤه‌به‌ر Full Profile
سمیر صدیق عبدالله رێڤەبەرى
سمیر صدیق عبدالله رێڤەبەرى Full Profile
دلیر جمال حسین
دلیر جمال حسین Full Profile
محمد نافع صدیق IT
محمد نافع صدیق IT Full Profile
ولات اکرم نوری ژمێریاری
ولات اکرم نوری ژمێریاری Full Profile
ریبر لزگین حسین سەخبیری - سەروك بەش
ریبر لزگین حسین سەخبیری - سەروك بەش Full Profile
نازى تیادورس ایشه سه رپرشتیارى خولا شوفیریێ
نازى تیادورس ایشه سه رپرشتیارى خولا شوفیریێ Full Profile
گه لوان خالد احمد
گه لوان خالد احمد Full Profile
عمر کجل علی راهێنه‌رى شوفیریێ
عمر کجل علی راهێنه‌رى شوفیریێ Full Profile
فیصل مصلح کامل راهێنه‌رى شوفیریێ
فیصل مصلح کامل راهێنه‌رى شوفیریێ Full Profile
زید غیاث الدین عبدالله IT
زید غیاث الدین عبدالله IT Full Profile
اسامه حازم محمد سەخبیری
اسامه حازم محمد سەخبیری Full Profile
ایاد طارق سلیمان سەخبیری
ایاد طارق سلیمان سەخبیری Full Profile
اکرم اسماعیل ابراهیم سەخبیری
اکرم اسماعیل ابراهیم سەخبیری Full Profile
عدی عبدالله احمد سەخبیری
عدی عبدالله احمد سەخبیری Full Profile
کارکر رشید اسماعیل سەخبیری
کارکر رشید اسماعیل سەخبیری Full Profile
علی فلاح علی
علی فلاح علی Full Profile
اشتی حجی حسن
اشتی حجی حسن Full Profile
شفان حسین حسن IT
شفان حسین حسن IT Full Profile
هوار هاشم ابراهیم كارگێری
هوار هاشم ابراهیم كارگێری Full Profile
دلشاد احمد اسماعیل راگەهاندن
دلشاد احمد اسماعیل راگەهاندن Full Profile
هوزان صالح سعدون راگەهاندن
هوزان صالح سعدون راگەهاندن Full Profile
جیا صبری عبید راهێنه‌رێ وه‌رزشى
جیا صبری عبید راهێنه‌رێ وه‌رزشى Full Profile
هوار کامل عثمان راهێنه‌رێ وه‌رزشى
هوار کامل عثمان راهێنه‌رێ وه‌رزشى Full Profile
هینکا محمد صالح راهێنه‌را وه‌رزشى
هینکا محمد صالح راهێنه‌را وه‌رزشى Full Profile
سمیره ایشو یوخنا راهێنه‌را وه‌رزشى
سمیره ایشو یوخنا راهێنه‌را وه‌رزشى Full Profile
ئاماد خلیل ابراهیم پرسگەهـ
ئاماد خلیل ابراهیم پرسگەهـ Full Profile
افراز اسماعیل موسى پرسگەهـ
افراز اسماعیل موسى پرسگەهـ Full Profile
عمر محمد احمد پرسگەهـ
عمر محمد احمد پرسگەهـ Full Profile
هرمان جبار حجی پرسگەهـ
هرمان جبار حجی پرسگەهـ Full Profile
هفال یزدین علی پرسگەهـ
هفال یزدین علی پرسگەهـ Full Profile
عمادالدین توفیق محمد پرسگەهـ
عمادالدین توفیق محمد پرسگەهـ Full Profile
جانگیر محمد مصطفى خزمەتكار
جانگیر محمد مصطفى خزمەتكار Full Profile
خلیل ابراهیم رشید شوفیر
خلیل ابراهیم رشید شوفیر Full Profile
شمس الدین فخری سعید
شمس الدین فخری سعید Full Profile
شیرزاد سعید صالح
شیرزاد سعید صالح Full Profile
شفان حکمت صالح
شفان حکمت صالح Full Profile