ستافێ کارى
June 25, 2022, 11:29 p.m.

                    عصمت خابور
عصمت خابور رێڤەبەر راگەهاندنێ 07504505472
ismat.xabur@uod.ac


                رمضان شعبان
              رمضان شعبان سەرۆکێ پشکا دەنگ وباسا
رمضان شعبان سەرۆکێ پشکا دەنگ وباسا Full Profile

                جوفان سعيد
              جوفان سعيد سەرۆکێ پشکا چاپەمەنیا
جوفان سعيد سەرۆکێ پشکا چاپەمەنیا Full Profile

                ناظم ياسين علي
              ناظم ياسين علي سەرۆکێ پشکا تەکنیکی
ناظم ياسين علي سەرۆکێ پشکا تەکنیکی Full Profile

                هلز علي سليم
              هلز علي سليم
هلز علي سليم Full Profile

                محمد احمد طاهر
              محمد احمد طاهر وێنەگر
محمد احمد طاهر وێنەگر Full Profile

                على حبيب حبيب
              على حبيب حبيب وێنەگر
على حبيب حبيب وێنەگر Full Profile

                بارين محمد احمد
              بارين محمد احمد
بارين محمد احمد Full Profile

                دێژین ئازاد
              دێژین ئازاد
دێژین ئازاد Full Profile

                بيوار موسئ
              بيوار موسئ
بيوار موسئ Full Profile